Uslovi korišćenja

“Milica Dobrenov PR Softverska rešenja Cartizz Novi Sad“ (u daljem tekstu “Privredni subjekt” ili “Cartizz”) je privredni subjekt osnovan u u skladu sa važećim Zakonima Republike Srbije, upisan u registar Agencije za Privredne Registre sa sledećim podacima: sedište na adresi Novi Sad, ul. Nikole Tesle br. 15, matični broj: 65808455, PIB:112009631, kontakt telefon +38163220550, email adresa: [email protected]

Upotrebom Cartizz sajta (u daljem tekstu “Sajt”) potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove korišćenja Sajta i da prihvatate da poštujete propise navedene u daljem tekstu, kao i sve druge primenljive zakone i propise.

Sajt zadržava pravo da u svakom trenutku unese uzmene u daljem tekstu te napominjemo posetiocima da redovno proveravaju Uslove korišćenja jer su u zakonskoj obavezi da ih poštuju. Pojedine odredbe ovih Uslova korišćenja mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Korisnik usluga, odnosno korisnik sistema Cartizz, je pravno ili fizičko lice koje sa Privrednim subjektom Cartizz ima zaključen ugovor o pružanju usluga.

Predmetni uslovi korišćenja se odnose na posetioce sajta cartizz.com, odnosno na njihovo korišćenje sajta i materijala koji im tim putem postaju dostupni.

Uslovi korišćenja ni na koji način ne regulišu eventualno zaključen poslovni odnos između posetilaca sajta i sistema Cartizz, odnosno posetilaca sajta i korisnika usluga Privrednog subjekta Cartizz, sa kojima Cartizz već ima potpisan ugovor o pružanju usluga.

Prava i obaveze koja proističu iz eventualne saradnje posetilaca sajta i korisnika sistema Cartizz, posetilac sajta i korisnik sistema uređuju međusobno, bez ikakvog uticaja privrednog subjekta Cartizz.

Cartizz nema učešća u finansijskim transakcijama između posetilaca sajta korisnika sistema Cartizz.

Eventualna šteta koja proistekne iz poslovnog odnosa posetilaca sajta i korisnika sistema Cartizz se ima rešiti isključivo između navedenih lica, shodno činjenici da Cartizz nije imao nikakvog uticaja na definisanje uslova poslovanja istih.

Upotreba Sajta

Sav tekstualni i vizuelni materijal koji se nalazi na Sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje nekih od zakona iz oblasti intelektualne svojine. Sav sadržaj Sajta je dozvoljeno pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i upotrebu u informativne svrhe osim ako na drugom mestu na ovom Sajtu nije drugačije naznačeno. Sav materijal koji je preuzet za prethodno navedene svrhe je moguće koristiti isključivo pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koje se nelaze u originalnom dokumentu sačuvate u svim kopijama. Nije dozvoljeno menjati, reprodukovati, distribuirati i javno prikazivati sadržaj ovog Sajta, niti ga koristiti u komercijalne svrhe. Takođe, bilo koji softver, usluga ili drugi materijal koji je na raspolaganju i dostupan za korišćenje putem ovog Sajta, se nalazi pod zaštitom u smislu napred navedenih uslova korišćenja. U slučaju da dođe do kršenja bilo kod od napred navedenih uslova korišćenja, biće vam zabranjena upotreba Sajta i drugih softvera i materijala koji se na njemu nalaze. Kršenjem prava gubite pravo na nekomercijalnu upotrebu preuzetog ili odštampanog materijala i bićete u obavezi da ga odmah uništite.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga i proizvoda koje se nalaze na Sajtu su registrovani zaštitni znaci i nije dozvoljeno njihovo korišćenje bez prethodne pismene saglasnosti punopravnog vlasnika.

Privatnost

Svaki posetilac sajta prihvatanjem ovih uslova korišćenja neopozivo i bezuslovno ovlašćuje Cartizz, da saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:

Sajt zadržava pravo da prikuplja lične podatke korisnika sajta, a svako prikupljanje ličnih podataka na svim stranicama Sajta će biti sprovedeno u skladu sa pravima i privatnosti korisnika kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Može vršiti obradu podataka u smislu člana 3 navedenog Zakona u cilju realizacije odnosa i u vezi sa odnosom Cartizz-a i trećih lica, radi izvršavanja obaveza Cartizz-a u skladu sa propisima i za svrhe i na način koji Cartizz smatra neophodnim i/ili celishodnim u obavljanju svoje delatnosti.

Cartizz poštuje Vašu privatnost svih posetilaca Sajta. Svaki posetilac sajta ima pravo na zaštitu ličnih podataka, uključujući informacije poput imena, adresa, telefonskih brojeva, adrese e-pošte, IP adrese i drugih podataka.

Detaljnije informacije o postupku prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koje se ovi podaci prikupljaju, način na koji se koriste, sa kim se dele, na koji način su zaštićeni i koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka možete pronaći u našem dokumentu Opšta politika zaštite privatnosti i ličnih podataka.

Ograničenje garancija

Sajt se ograničava od bilo kakve garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava do maksimalnog stepena određenog zakonom. Informacije koje se nalaze na sajtu su isključivo informativne prirode, ne predstavljaju profesionalni savet i nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija niti upućene konkretnoj osobi ili entitetu.

Ograničenje odgovornosti

Sajt i njegovi dobavljači se u maksimalnom stepenu određenom zakonom odriče odgovornosti za bilo kakvu štetu (direknu, indirektnu, posledičnu, posebnu, ili bilo koje druge vrste) koja može nastati kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe ovog sajta, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko se javi poterba za servisiranjem ili popravkom kao rezultat upotrebe ovog sajta, Vi snosite odgovornost i troškove servisiranja ili popravke

Kolačići

Za vreme korišćenja bilo koej stranice na web-sajtu cartizz.com, privredni subjekt Cartizz, može da sačuva određene informacije na korisnikov uređaj putem “kolačića (eng. “Cookies”). Kolačići omogućavaju da se sadržaj stranica prilagodi potrebama korisnika, pružajući na taj način unapređenu funkcionalnost i poboljšano korisničko iskustvo. Kolačići se mogu koristiti i za analizu korišćenja internet stranica, kao i u reklamne svrhe. Prihvatanjem predmetnih uslova korišćenja, dajete saglasnost za korišćenje kolačića u napred navedene svrhe. Podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju.

Informacije

Svi materijali i sve informacije koje dostavite Sajtu ili Cartizz (u daljem tekstu Preduzeće) neće biti smatrane za poverljive ili vlasničke. Sajt zadržava pravo vlasništva svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim i zadržava pravo da koristi ove informacije u bilo koje svrhe bez ograničenja, uključujući upotrebu, objavljivanje, reprodukciju, modifikaciju, (re)distribuciju i javno prikazivanje bez obaveznog navođenja izvora informacija.

Napred navedeno ni na koji način ne utiče na zakonska rešenja vezana za zaštitu ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredaba navedenih u ovim uslovima korišćenja, sa zakonskim rešenjima iz područja zaštite ličnih podataka, imaju se primeniti važeće zakonoske odredbe.

Sajt zadržava pravo da promeni pravila navedena u ovom dokumentu u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.

Online Plaćanje

Izjava o konverziji

Sva plaćanja se vrše u valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena usluge sistema Cartizz u drugim valutama, koristi se srednji kurs dinara po kursu Narodne Banke Srbije, a koji važi u momentu plaćanja. Informacije o istom se mogu dobiti u svakom momentu na sajtu NBS-a https://www.nbs.rs.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Cartizz-u u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu, te se prihvatanjem ovih uslova potvrđujete da ste sa napred navedenim upoznati, a za slučaj da želite da raspolažete sa više podataka o navedenom, obavezujete se da tačan podatak o kursu pribavite od nadležne kartičarske organizacije.

Zaštita privatnosti korisnika prilikom online plaćanja

Cartizz će čuvati privatnost svih posetilaca sajta, odnosno svih kupaca sistema Cartizz. Cartizz prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u cilju pružanja kvalititne usluge. Kupci imaju mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da budu uklonjeni sa mailing listi koje se koriste za marketinške kampanje sistema Cartizz. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima i nadležnim institucijama, a kojima su ti podaci nužni za obavljanje svojih delatnosti ili Cartizz ima obavezu da nadležnim institucijama ove podatke dostavi.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji (ChipCard)

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Cartizz nema pristup podacima o platnoj kartici posetilaca sajta, korisnika ili trećih lica.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Cartizz je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Politika Reklamacija

Sve eventualne reklamacije koje posetioci sajta imaju na robu kupljenu od korisnika sistema Cartizz, a sa kojima Cartizz ima zaključen ugovor o pružanju usluga, se imaju rešiti isključivo između posetioca sajta kao kupca i korisnika sistema Cartizz koji sa privrednim subjektom Cartizz ima zaključen ugovor o pružanju usluga, kao prodavca.

Privredni subjekt Cartizz ni na koji način ne odgovara za međusobne poslovne odnose posetilaca nekog od sajtova koji su napravljeni u ime i za račun korisnika sistema Cartizz, u okviru paketa usluga koje Cartizz pruža navedenim licima u sklopu ugovora o pružanju usluga, a shodno činjenici da ni na koji način nije učestvovao prilikom dogovaranja uslova, odnosno realizacije eventualno spornog pravnog posla zaključenog između posetilaca sajta i korisnika usluga koje pruža privredni subjekt Cartizz putem svog sistema.

Cartizz nema uticaja na kvalitet plasirane robe od strane korisnika sistema Cartizz, sa kojima privredni subjekt Cartizz ima zaključen ugovor o pružanju usluga.