Uslovi korišćenja

Upotrebom Cartizz sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove korišćenja sajta i da prihvatate da poštujete propise navedene u daljem tekstu, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Cartizz zadržava pravo da u svakom trenutku unese uzmene u daljem tekstu te napominjemo posetiocima sajta da redovno proveravaju Uslove korišćenja jer su u zakonskoj obavezi da ih poštuju. Pojedine odredbe ovih Uslova korišćenja mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Upotrebom Cartizz sajta

Sav tekstualni i vizuelni materijal koji se nalazi na Cartizz sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje nekih od zakona iz oblasti intelektualne svojine. Sav sadržaj sajta je dozvoljeno pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i upotrebu u informativne svrhe osim ako na drugom mestu na ovoj Sajtu nije drugačije naznačeno. Sav materijal koji je preuzet za prethodno navedene svrhe je moguće koristiti isključivo pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koje se nelaze u originalnom dokumentu sačivate u svim kopijama. Nije dozvoljeno menjati, reprodukovati, distribuirati i javno prikazivati sadržaj ovog sajta, niti koristiti ga u komercijalne svrhe. Takođe, bilo koji softver, usluga ili drugi materijal koji je na raspolaganju i dostupan za korišćenje putem ovog sajta se nalazi pod zaštitom ovih uslova korišćenja. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova korišćenja, biće vam zabranjena upotreba Cartizz sajta i drugih softvera i materijala koji se na njemu nalaze. Kršenjem prava gubite pravo na nekomercijalnu upotrebu preuzetog ili odštampanog materijala i bićete u obavezi da ga odmah uništite.

Upotreba online prodavnice i aplikacije

Svi Uslovi korištenja navedeni na ovoj stranici se odnose na upotrebu Cartizz sistema u celosti a misli se na sve njegove delove korisnički promo web sajt, internet prodavnica aplikacije kao i kompletan administrativni panel sa analitikom prodaje, kontorlom porudžbina i marketinškim asistentom koje su u sklopu sistema koje su vam na raspolaganju nakon potpisanog ugovora ako se odlučite za njegovo korišćenje koje se promoviše putem Cartizz.com sajta.

Uslovi unajmljivanja Cartizz sistema

Unajmljivanje Cartizz sistema moguće je putem zvanične email adrese ([email protected]) ili pozivom na broj +381 63 220 550. U razgovoru sa odgovornim licem ćete dobiti sve detaljne informacije o implementaciji Cartizz sistema i uslovima korišćenja istog. Tokom razgovora sa odgovornim licem ćete biti u obavezi da ostavite određene lične podatke i podatke o vašem preduzeću kako bismo bili u mogućnosti da Vam pružimo usluge našeg servisa. Plaćanje usluga servisa je moguće uplatom na račun Art & Code Studija koji je vlasnik i tvorac sistema a putem žiro računa firme 265-2010310007830-42 kod Raiffaisen Banke . Usluge koje nudi Cartizz sistem će biti pružene u periodu navedenom u ponudi prilikom potpisivanja ugovora pre inicijalne instalacije sistema. Detaljne informacije o periodu izvrešenja inicijalne instalacije možete pronaći na stranicama Sajta koje sadrže informacije o tim servisima. U slučaju odustanka od unajmljivanja Cartizz sistema, molimo kontaktirajte odgovornu osobu putem zvanične email adrese ([email protected]) ili pozivom na broj +381 63 220 550.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom., Cartizz ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja, nemogućnosti, ili rezultata upotrebe ovog sajta, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Cartizz takođe nije odgovoran za bilo kakve nesuglasice koje korisnici Cartizz sistema imaju sa svojim klijentima ili kupcima kada su u pitanju nesuglasice vezane za proizvode koji nude korisnici Cartizz sistema i nije u obavezi da reaguje ili se u na bilo koji način meša u razrešenje ovakvih sporova.

Odricanje odgovornosti za internet stranice trećih lica

Cartizz sajt sadrži linkove koji vode ka drugim internet stranicama kojima upravljaju treća lica čiji sadržaj nije poznat Cartizz-u. Svrha linkova trećih lica koji se nalaze na Cartizz sajtu je da Vam olakšaju snalaženje na internetu. Cartizz nije odgovoran za informacije i izjave koje se nalaze na stranicama trećih strana do kojih vode linkovi koji se nalaze na našem Sajtu. Cartizz se odriče odgovornosti po pitanju sadržaja koji se nalazi na navedenim stranicama i ne preuzima odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama. Apsolutnu odgovornost nose isključivo treće strane koje su vlasnici tih stranica. U slučaju porudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika odgovorajuće internet stranice, ili između stranke koja robu nudi ili lica koje je zastupa a ni u kom slučaju između Cartizz-a i korisnika. Molimo vas da uzmete u obzir opšte poslovne uslove ponuđača na sajtu do kog vodi link.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga i proizvoda koje se nalaze na Cartizz sajtu su registrovani zaštitni znaci i nije dozvoljeno njihovo korišćenje bez prethodne pismene saglasnosti punopravnog vlasnika.

Privatnost

Cartizz poštuje Vašu privatnost bez obzira na prirodn odnosa koju imate sa sajtom, tj. bez obzira na to da li ste posetilac Sajta, korisnik usluga Sajta, itd. Imate pravo na zaštitu ličnih podataka, uključujući informacije poput imena, adresa, telefonskih brojeva, adrese e-pošte, IP adrese i drugih podataka. Cartizz zadržava pravo da prikuplja lične podatke korisnika sajta, a svako prikupljanje ličnih podataka na svim stranicama Sajta će biti sprovedeno u skladu sa pravima i privatnosti korisnika kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Cartizz nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika chat aplikacije niti je u obavezi sa prati razgovore korisnika, te tako ne snosi posledice za sadržaj koji se razmeni putem chat aplikacije. Detaljnije informacije o postupku prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koje se ovi podaci prikupljaju, način na koji se koriste, sa kim se dele, na koji način su zaštićeni i koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka možete pronaći u našem dokumentu Opšta politika zaštite privatnosti i ličnih podataka.

Kolačići

Ovaj Sajt koristi kolačiće (“Cookies”) kako bi unapredio korisničko iskustvo. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je neka od stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi ju je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o Vašem ličnom identitetu već sve prikupljene informacije čuva u zbirnoj formi.

Informacije

Svi materijali i sve informacije koje dostavite Cartizz sajtu ili kompaniji Cartizz povodom ovog sajta neće biti smatrane za poverljive ili vlasničke. Cartizz zadržava pravo vlasništva svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim i zadržava pravo da koristi ove informacije u bilo koje svrhe bez ograničenja, uključujući upotrebu, objavljivanje, reprodukciju, modifikaciju, (re)distribuciju i javno prikazivanje bez obaveznog navođenja izvora informacija. Odredbe pravila navedenih u ovom dokumentu dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe. Cartizz zadržava pravo da promeni pravila navedena u ovom dokumentu u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.